هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فرهنگ‌نامه دیزاینری

جدید type_icon_مدیریت زمان | فرهنگ شماره 7 فرهنگ‌ها scrum-method متدچابک مدیریت

مدیریت زمان | فرهنگ شماره 7

نمایش کامل این مطلب مختص مشترکین دیزاین کلاب است. ✔   مشترکین به گروهی از کاربران گفته می‌شود که حق اشتراک ماهیانه پرداخت می‌کنند. با فعال کردن اشتراک علاوه بر این مطلب به…

جدید type_icon_سطح انرژی | فرهنگ شماره 6 فرهنگ‌ها انواع محصول

سطح انرژی | فرهنگ شماره 6

نمایش کامل این مطلب مختص مشترکین دیزاین کلاب است. ✔   مشترکین به گروهی از کاربران گفته می‌شود که حق اشتراک ماهیانه پرداخت می‌کنند. با فعال کردن اشتراک علاوه بر این مطلب به…

type_icon_هویت سازی | فرهنگ شماره 5 فرهنگ‌ها type_icon_هویت سازی | فرهنگ شماره 5 مسیردیزاینر طراحی هویت بصری محصول

هویت سازی | فرهنگ شماره 5

نمایش کامل این مطلب مختص مشترکین دیزاین کلاب است. ✔   مشترکین به گروهی از کاربران گفته می‌شود که حق اشتراک ماهیانه پرداخت می‌کنند. با فعال کردن اشتراک علاوه بر این مطلب به…

type_icon_محصول رایگان | فرهنگ شماره 4 فرهنگ‌ها دوره جامع دیزاین محصول و خدمات

محصول رایگان | فرهنگ شماره 4

نمایش کامل این مطلب مختص مشترکین دیزاین کلاب است. ✔   مشترکین به گروهی از کاربران گفته می‌شود که حق اشتراک ماهیانه پرداخت می‌کنند. با فعال کردن اشتراک علاوه بر این مطلب به…

type_icon_داستان سرایی | فرهنگ شماره 3 فرهنگ‌ها storytelling-promo-داستان سرایی

داستان سرایی | فرهنگ شماره 3

نمایش کامل این مطلب مختص مشترکین دیزاین کلاب است. ✔   مشترکین به گروهی از کاربران گفته می‌شود که حق اشتراک ماهیانه پرداخت می‌کنند. با فعال کردن اشتراک علاوه بر این مطلب به…

type_icon_ترویج ایده | فرهنگ شماره 2 فرهنگ‌ها

ترویج ایده | فرهنگ شماره 2

نمایش کامل این مطلب مختص مشترکین دیزاین کلاب است. ✔   مشترکین به گروهی از کاربران گفته می‌شود که حق اشتراک ماهیانه پرداخت می‌کنند. با فعال کردن اشتراک علاوه بر این مطلب به…

type_icon_دیزاین سیاه | فرهنگ شماره 1 فرهنگ‌ها

دیزاین سیاه | فرهنگ شماره 1

نمایش کامل این مطلب مختص مشترکین دیزاین کلاب است. ✔   مشترکین به گروهی از کاربران گفته می‌شود که حق اشتراک ماهیانه پرداخت می‌کنند. با فعال کردن اشتراک علاوه بر این مطلب به…

type_icon_قواعد بازی دیزاین مسیردیزاینر طراحی تعامل گرا Interaction design

قواعد بازی دیزاین

ببینید خیلی اهمیت داره ما وارد هر فضایی میشیم اول بدونیم چه قوانینی رو مردم اونجا بهش پایبندن و چه چیزایی ارزشه و چه چیزایی ارزش نیست، هر فعالیتی ائم…