منبع الهام

type_icon_طراحی مفهوم | کانسپت دیزاین پوشاک type_icon_طراحی مفهوم | کانسپت دیزاین طراحی صنعتی type_icon_طراحی مفهوم | کانسپت دیزاین مد و استایل type_icon_طراحی مفهوم | کانسپت دیزاین مسیردیزاینر منبع الهام در طراحی - طراحی کانسپت

طراحی مفهوم | کانسپت دیزاین

منبع الهام در طراحی (به انگلیسی: Source inspiration in design) طراحی مفهومی (به انگلیسی: concept design) یک طراحی خوب، با یک کانسپت یا مفهوم درست آغاز می‌شود و این کانسپت…

type_icon_طراحی بیونیک | Bionics یا زیست سازه شناسی طراحی صنعتی type_icon_طراحی بیونیک | Bionics یا زیست سازه شناسی مسیردیزاینر طراحی بیونیک -زیست سازه شناسی

طراحی بیونیک | Bionics یا زیست سازه شناسی

مهندسی خلاقیت بیونیکی عبارت از فرایند خلاق الگو برداری یا الهام گیری از ساختارها و نظام های گوناگون طبیعت و موجودات زنده برای ایجاد ایده ها و طرح های جدید…