محصولی از دیزاین کلاب؛ مرجع تخصصی رشته های دیزاین محور

Designer Glasses - لوگو محبی دیزاین

کتاب الکترونیکی PDF

طراحی محصول مفید

Useful Product Design- v2.5

قیمت کتاب

140.000 تومان

قیمت برای اعضاء سایت

95.000 تومان

E-Book

مناسب برای:

✔طراحان و مدیران محصول

✔علاقه‌مندان به حل مسئله و ایده‌پردازی

✔دانشجویان طراحی صنعتی و برنامه نویسی

“سرفصل ها ”

فصل اول “دیزاین قدرتــی برای تغییر همه چیز”

 1. دیزاین و دیزاینر
 2. مدل ذهنی
 3. محصول و انواع آن
 4. ایده‌پردازی
 5. مهارت حل‌ّمسئله

فصل دوم” قواعد بازی” 

 1. فرهنگ نامه 
 2. ارزش آفرینی
 3. شناخت مخاطبین هدف
 4. تعریف پروژه
 5. چرخه عمر محصول
 6. نظام مدیریتی تولید محصول
 7. دیزاین سیسیتم ها
 8. مالکیت فکری

فصل سوم “طراحی عملکرد

 1.  طراحی انسان محور
 2. طراحی دیزاین محور
 3. کانسپت پردازی
 4. ملاحظات در طراحی محصول
 5. عناصر طراحی
 6. منبع الهام در طراحی
 7. رابــط کــــاربری

فصل چهارم “طراحی فراتر از عملکرد”

 1. طراحی عناصر درگیرکننده
 2. طراحی تجربه کاربری
 3. طراحی رفتار
 4. طراحی پایدار
 5. طراحی ویژگی ها و مزیت ها
 6. طراحی بازی
 7. طراحی محصولات استاندارد
 8. طراحی محصولات سفـارشـی
 9. طراحی روانشناسانه
 10. دیزاین سیستم (بخش تکمیلی)