ترجمه: اولد فشن

« Back to Glossary Index

به انگلیسی: old fashion


مشابه : old school


معانی به فارسی: مکتب کهن، گروه محافظه کار، گروه سنت گرا، از مد افتاده / مدل قدیمی ( لباس )


توضیح بیشتر: کلمه اولد اسکول به چیزهایی اشاره دارد که قدیمی هستند و از سنت‌های قدیمی پیروی می‌کنند. در دنیای فشن به لباس‌هایی اولد اسکول می‌گویند که از مد افتاده‌اند.

« بازگشت به دیزاین واژه

دوستش داشتید؟

نظرات بسته شده است.