حرفه طراحی خود را با محتوای به‌روز و متفاوت ما که باهدفِ پرورش مهارت‌ها و رها کردن خلاقیت ایجاد شده است، به سطح بعدی ببرید

مشترک شوید
فیدها

نقل قول ‌ها

انعکاس جملات طراحان، محققین و متفکران

The Greatest Designer Quotes of All Time کوت
تحلیل ناب
هـر وقـت بـه معیـاری نـگاه میکنیـد، از خودتـان بپرسـید: بـر اسـاس ایـن اطالعـات قـرار اسـت چـه کار متفاوتـی انجـام بدهـم؟
اصل مطلب

کتاب lean Analytics نوشته الیستر کرول ، بنجامین یسکوویتز

استیو جابز
استیو جابز
در بسیاری از مواقع افراد نمی‌دانند چه می‌خواهند تا آنکه کسی آنچه را می‌خواهند ‌به ایشان نشان دهد.
اصل مطلب

Most people don’t really know who to show them what.

The Greatest Designer Quotes of All Time کوت
Jeff Orlowski
اگر شما برای یک محصول پولی پرداخت نمی‌کنید، یعنی خود شما محصول هستید؛
اصل مطلب

if you don’t pay for the product you are the product

The Greatest Designer Quotes of All Time کوت
افراد حاضرند روزانه 8 ساعت برای یک حقوق خوب، 10 ساعت برای یک رئیس خوب و 24 ساعت برای یک دلیل خوب کارکنند
جان سی مکسول
The Greatest Designer Quotes of All Time کوت
پیتر سنگه
وقتی دو نفر، یا دو محصول یا دو فعالیت یا دو پروژه، برای منابع محدود یا حمایت محدود با یکدیگر رقابت می‌کنند، به اندازه‌ای که یکی از آنها موفق‌تر از دیگری است، سهم بیشتری از منابع و حمایت در اختیار او قرار می‌گیرد. به این ترتیب، دیگری هر بار بیش از پیش، در فقر منابع و حمایت گرفتار می‌شود.
اصل مطلب

کتاب پنجمین فرمان

The Greatest Designer Quotes of All Time کوت
Fabiana wong
طراحی با هنرمند بودن فرق دارد. طراحی به معنای اطمینان از این است که چیزها در محدوده‌ای از دستورالعمل‌ها قرار دارند تا تجربه‌های خوب و زیبا ایجاد کنند (بنابراین طراحی قابل یادگیری است).
اصل مطلب

Design isn’t being like an artist. Design is to ensure things are within a certain set of guidelines providing a good experience and aesthetics & that can be trained.

The Greatest Designer Quotes of All Time کوت
براین لاوسون|Bryan Lawson
تفکر طراحی، انسان محور است و تفکر مهندسی، بیشتر به عملکرد و کارایی (Function / Performance) توجه دارد. اما در تفکر طراحی، به این نکته توجه می‌شود که نهایتاً مخاطب مستقیم / غیرمستقیم محصول، انسان‌ها هستند و انسان‌ها به زیبایی فکر می‌کنند و با محصول رابطی حسی برقرار می‌کنند حتی ممکن است در استفاده از محصول خطا داشته باشند (و طراح باید این خطاها را پیش‌بینی کند) و آنها محدودیت‌های فیزیکی / فکری خود را دارند
برایان چکسی Brian Chesky
برایان چسکی
مدیرعامل و بنیان گذار Airbnb
اصل مطلب

دیزاینر می‌تواند ساختار یک شرکت را طوری طراحی کند که قطعات کمتری داشته باشد.

1 2 3 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *