ترجمه: Sanity Testing

« Back to Glossary Index

این تست در دسته ی تست های Functional Testing است.

نوعی تست نرم افزار است که پس از ساخت نرم افزار، با تغییرات جزئی در سورس کد و یا عملکرد برنامه، برای اطمینان از رفع مشکلات و عدم بروز مشکلات دیگر به سبب این تغییرات، انجام می شود. هدف این تست بررسی عملکرد جدید برنامه مطابق انتظارات است.

« بازگشت به دیزاین واژه

دوستش داشتید؟

نظرات بسته شده است.