ترجمه: User Journey

« Back to Glossary Index

سفر کاربر مسیری است که کاربر ممکن است هنگام استفاده از یک وبسایت خاص برای رسیدن به هدف خود طی کند. سفرهای کاربر در طراحی وبسایت‌ها برای شناسایی راه‌های مختلف استفاده می‌شود که کاربر را قادر می‌سازد تا به سرعت و آسانی به هدف خود برسد.

« بازگشت به دیزاین واژه

دوستش داشتید؟

نظرات بسته شده است.