پیشنهاد مطالعه

در این فید به معرفی کتاب‌ها، فیلم‌ها و مستندهایی در حوزه رشته های طراحی محور خواهیم پرداخت.

این محتوا مختص اعضاء و مشترکین دیزاین کلاب می‌باشد.