عملکرد : مسکونی

شرکت، دفتر طراحی: دفتر معماری اِو دیزاین (Ev.Design)

معماران : مجتبی نقی زاده منجیلی- نسترن توکلی بزاز

طراحی و معماری  داخلی: مجتبی نقی زاده منجیلی- نسترن توکلی بزاز

مجری: دفتر معماری اِو دیزاین

نوع سازه: سنگی

آدرس پروژه: استان بوشهر،بندر بوشهر، خیابان انقلاب، خیابان بلادی، کوچه بلادیه 5، پلاک 7

مساحت زمین : 250 مترمربع

زیربنا : 350 مترمربع