استارت پلن در حال حاضر یک وب سایت مقاله محوره که توسط نویسندگان مختلف به روز می‌شه؛ این سایت یک فیلتر مشخص برای پست هاش در نظر داره و اونم اینه که همه پست ها باید پلنی برای شروع به یک مهارت باشند…

یک پلن هوشمندانه

هروز ما در حال یادگیری و رشد هستیم و امروزه فضای دیجیتال پر از محتوا های رایگان، پولی، رپورتاژ، هدفمند و یا زرد و به درد نخوره، در استارت پلن سعی براین شده که آدما رو مجاب کنیم از تجربه هاشون برای شروع یادگیری یک مهارت و یا هنر بگن و به دیگران برای پیدا کردن بهینه ترین مسیر کمک کنند.

اگر قرارِ کاری رو شروع کنید اما نمیدونید چطوری؟ یک سری بهش بزنید و از کادر جستجو استفاده کنید.