ترجمه: آیکونیک

« Back to Glossary Index

به انگلیسی: iconic


معانی فراسی: وابسته به یا همانند شمایل، نگاره سان، نخشین، فرتوری، پیکری، شمایلی، مجسمه ای


توضیح بیشتر: حتما محصولاتی رو می‌شناسید که تبدیل به شاخص یک صنعت شدن،  واژه “آیکونیک” در زبان انگلیسی برای محصولاتی استفاده می شه که تبدیل به نماد و شاخص شده‌ن و برای همه شناخته شده هستند

درس مرتبط در مدرسه دیزاین:

« بازگشت به دیزاین واژه

دوستش داشتید؟

نظرات بسته شده است.