حرفه طراحی خود را با محتوای به‌روز و متفاوت ما که باهدفِ پرورش مهارت‌ها و رها کردن خلاقیت ایجاد شده است، به سطح بعدی ببرید

مشترک شوید

معرفی فیلم

مطالب این فید معرفی فیلم و مستندهایی در حوزه رشته های دنیای طراحی، تجارت و خلاقیت  مختص اعضاء دیزاین کلاب هستند.