منظور از چرخه عمر یا حیات محصول بازه‌ی زمانی‌ای است که محصولی به مشتریان عرضه شده، وارد بازار می‌شود و از دور مصرف خارج می‌شود. 

مراحل چرخه‌ حیات محصول

  1. ایجاد/ توسعه
  2. معرفی
  3. رشد
  4. بلوغ
  5. اشباع
  6. کاهش/ سقوط

مثال‌هایی از چرخه حیات محصول

این محتوا فقط برای کاربران وارد شده است.لطفا برای مشاهده این مطلب وارد شوید.