حرفه طراحی خود را با محتوای به‌روز و متفاوت ما که باهدفِ پرورش مهارت‌ها و رها کردن خلاقیت ایجاد شده است، به سطح بعدی ببرید

مشترک شوید

دیزاینر سطح 4 | Leadership

grade 4 دیزاین کلاب

هیچ محصول و سازمانی بدون مدیر و رهبری توانمند پیشرفت نخواهد کرد. مدیریت به معنای توانمندی در برنامه ریزی، سازماندهی و تصمیم‌گیری‌ست. امروزه مدیریت خود رشته‌ای تخصصی و گسترده‌اس، ما در این سطح از مسیردیزاینر مدیریت را با تمرکز بر مدیریت محصول فراخواهیم گرفت.

29 Requirements

مفید بود؟

نظرات بسته شده است.