حرفه طراحی خود را با محتوای به‌روز و متفاوت ما که باهدفِ پرورش مهارت‌ها و رها کردن خلاقیت ایجاد شده است، به سطح بعدی ببرید

مشترک شوید

هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی(به انگلیسی: Visual Arts) که به اون گاهی هنرهای بصری یا دیداری نیز گفته می شود، آن گروه از هنرهای مبتنی بر طرح هستند که مشخصاً حس بینایی را مخاطب قرار می دهند؛
استفاده فعلی از اصطلاح “هنرهای تجسمی” شامل هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی یا تزئینی است ، اما همیشه اینطور نبود، قبل از جنبش هنر و صنایع دستی در بریتانیا و جاهای دیگر در ابتدای قرن بیستم ، اصطلاح “هنرمند” برای چند قرن غالباً محدود به افرادی بود که در هنرهای زیبا کار می کردند (مانند نقاشی ، مجسمه سازی یا چاپ) و نه هنرهای تزئینی ، صنایع دستی یا رسانه های کاربردی هنرهای تجسمی. این تمایز توسط هنرمندان جنبش هنرها و صنایع دستی مورد تأکید قرار گرفت ، که به اشکال هنر بومی به اندازه فرمهای بالا اهمیت می دادند. مدارس هنری بین هنرهای زیبا و صنایع دستی تمایزی قائل شدند و معتقد بودند که یک صنعتگر را نمی توان تمرین کننده هنر دانست…
ما زمانی که  به خلاقیت و جریان آزاد اندیشه در کار “دیزاین” نیاز داریم ، می توان “دیزاین” را با هنر درگیر کرد، از بخش های مشترکی که بین هنر و “دیزاین” وجود دارد ، می‌تونیم به تئوری رنگ ها و مبانی هنرهای تجسمی و … اشاره کنیم؛

در این سلسله مقالات به معرفی رشته هنرهای تجسمی و گرایش های اون خواهیم پرداخت؛